Czyszczenie obudowy

  • Delikatnie przetrzeć obudowę szmatką do czyszczenia okularów lub zwykłą miękką ściereczką.
  • Jeżeli obudowa urządzenia ulegnie zabrudzeniu, należy ją oczyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą, a następnie wytrzeć suchą, miękką szmatką.
  • Należy unikać przypadków wymienionych poniżej, aby nie dopuścić do zdeformowania obudowy lub uszkodzenia warstwy wykończeniowej:
    • Używania substancji chemicznych, np. rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu, ściereczek nasączonych substancjami chemicznymi, środków odstraszających owady, środków owadobójczych i filtrów przeciwsłonecznych
    • Obsługi urządzenia rękoma zabrudzonymi powyższymi substancjami
    • Narażania urządzenia na długotrwały kontakt z przedmiotami wykonanymi z gumy lub winylu