Nazwa pliku danych nie jest prawidłowo podawana lub miga.

  • Plik jest uszkodzony.
  • Format pliku nie jest obsługiwany przez to urządzenie.