Film zatrzymuje się w trakcie odtwarzania.

  • Odtwarzane są zdjęcia zarejestrowane w trakcie nagrywania filmu. Domyślnie filmy i zdjęcia są odtwarzane w sposób ciągły.