[WPS przycisk] nie działa.

  • W zależności od ustawień bezprzewodowego punktu dostępu [WPS przycisk] może nie być dostępny. Potwierdzić hasło i nazwę SSID bezprzewodowego punktu dostępu w opcji [Ust. punktu dostępu].