Połączenie NFC nie działa.

  • Zmienić położenie zgodnego urządzenia, aby zmniejszyć odległość między (znak N) na smartfonie i (znak N) na tym urządzeniu.

    Jeśli to nie rozwiąże problemu, przesunąć smartfon o kilka milimetrów lub odsunąć go od urządzenia i odczekać 10 sekund przed ponownym dotknięciem.

  • Urządzenie korzysta z opcji [Tryb samolotowy]. Ustawić [Tryb samolotowy] na [Wyłącz].
  • Upewnić się, że smartfon jest gotowy do połączenia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi smartfona.
  • Nie umieszczaj żadnych urządzeń innych niż smartfon w pobliżu znaku (znak N) na urządzeniu.
  • Nie dotykać (znak N) na urządzeniu z 2 lub więcej smartfonami jednocześnie.
  • Podczas używania innej aplikacji korzystającej z funkcji NFC smartfonu, zamknij aplikację.