Wykrywanie twarzy

W tym urządzeniu można ustawić automatyczne wykrywanie twarzy. Urządzenie to automatycznie ustawia ostrość/kolor/ekspozycję dla twarzy wybranego obiektu.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Twarz] - [Wykrywanie twarzy] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Auto:
Umożliwia wykrywanie twarzy.
Wyłącz ():
Twarze nie będą wykrywane.

Uwaga

  • Po ustawieniu opcji [NAGR. podw. wideo] na [Włącz] i [ Format pliku] na [ XAVC S 4K], twarze nie będą wykrywane.
  • W zależności od warunków rejestrowania może się zdarzyć, że twarze nie zostaną wykryte.

Wskazówka

  • Warunki rejestrowania obrazu zapewniające optymalną skuteczność wykrywania twarzy:
    • Jasno oświetlone miejsce.
    • Osoba nie powinna nosić okularów, czapki ani maski.
    • Twarz osoby powinna być zwrócona w stronę kamery.