Wł. zasil. monitorem (modele bez wizjera)

Możliwość ustalenia, czy urządzenie ma włączać/wyłączać się przy otwieraniu/zamykaniu monitora LCD.

  1. - [Konfiguracja] - [ Ustawienia ogólne] - [Wł. zasil. monitorem] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz:
Włączenie/wyłączenie tego urządzenia przy otwieraniu/zamykaniu monitora LCD.
Wyłącz:
Wybierając to ustawienie, można zamknąć monitor LCD podczas nagrywania.