Balans bieli

Balans kolorów można dostosować do warunków nagrywania.

 1. - [ Aparat/Mikrofon] - [ Ręczne nastawy] - [Balans bieli] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

(Auto):
Balans bieli jest regulowany automatycznie.
W przypadku wymiany akumulatora przy ustawieniu [Auto] lub przeniesienia tego urządzenia na zewnątrz po nagrywaniu w pomieszczeniu (lub odwrotnie), urządzenie to należy na ok. 10 sekund skierować na znajdujący się w pobliżu biały przedmiot w celu lepszej regulacji balansu kolorów.
(Na zewnątrz):
Balans bieli jest odpowiednio dostosowywany do poniższych warunków nagrywania:
 • W plenerze
 • Sceneria nocna, neony i pokazy ogni sztucznych
 • Wschody i zachody słońca
 • Przy oświetleniu lampami jarzeniowymi emitującymi światło dzienne
(Wewnątrz):
Balans bieli jest odpowiednio dostosowywany do poniższych warunków nagrywania:
 • W pomieszczeniach
 • Na przyjęciach lub w studiach, gdzie warunki oświetlenia szybko się zmieniają
 • Przy oświetleniu lampami studyjnymi, sodowymi lub lampami emitującymi światło o barwie przypominającej światło fluorescencyjne
(Jednym dotk.):

Balans bieli zostanie dostosowany do oświetlenia otoczenia.

 1. Wybierz .
 2. Należy kierować obiektyw na biały przedmiot, np. kartkę papieru, oświetlony tak samo jak obiekt, który ma zostać sfilmowany, w taki sposób, aby wypełniał kadr na monitorze LCD.
 3. Wybierz .

Przy zmianie warunków oświetlenia w wyniku przyniesienia tego urządzenia z pleneru do pomieszczenia (lub odwrotnie) należy powtórzyć procedurę [Jednym dotk.], aby ponownie dopasować balans bieli.

Wskazówka

 • Aktualnie wybrany balans kolorów można sprawdzić na monitorze LCD.

Uwaga

 • Przy oświetleniu jarzeniówkami emitującymi światło białe lub białe zimne, w przypadku opcji [Balans bieli] należy wybrać ustawienie [Auto] lub dostosować kolor w polu [Jednym dotk.].
 • W przypadku nagrywania filmu nie można ustawić opcji .
 • Po ustawieniu opcji [Balans bieli], opcja [Wybór sceny] jest ustawiona na [Auto].