Przesyłanie filmów (MP4) oraz zdjęć do smartfonu i tabletu przy użyciu funkcji NFC (udostępniania jednym dotknięciem NFC)

Prześlij obrazy do smartfonu lub tabletu z obsługą funkcji NFC.

Uwaga

 • Przed wykonaniem kolejnych czynności należy upewnić się, że smartfon nie znajduje się w trybie uśpienia i ekran nie jest zablokowany.
 1. Należy zainstalować aplikację Imaging Edge Mobile na smartfonie.
  • Jeżeli aplikacja Imaging Edge Mobile jest już zainstalowana na smartfonie, należy ją uaktualnić do najnowszej wersji.
 2. Włącz funkcję NFC w smartfonie.
 3. Naciśnij przycisk na tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania, a następnie na monitorze LCD tego urządzenia wyświetl obraz, który chcesz przesłać.
 4. Zetknij (znak N) na tym urządzeniu z (znak N) na smartfonie.

  • Przytrzymaj nieruchomo obydwa urządzenia na ok. 1–2 sekundy, aż na smartfonie uruchomi się aplikacja Imaging Edge Mobile.
  • Upewnij się, że na monitorze LCD urządzenia jest widoczny (znak N).
 5. Obrazy z tego urządzenia zostaną przesłane do smartfonu.
  • Przesłane obrazy zostaną zapisane w folderze Gallery/Album na smartfonie/tablecie z systemem Android lub w folderze Album na urządzeniu iPhone/iPad.

Uwaga

 • Nie można przesyłać filmów w formacie XAVC S lub AVCHD.
 • Opcja [Wyślij do smartfonu] nie będzie dostępna, jeśli na urządzeniu nie ma zapisanych filmów w formacie MP4 lub zdjęć.
 • Wybierz „Przycisk zmiany formatu filmu” w sekcji „Odtwarzanie filmów MP4 (HD) (zmiana formatu filmu)”, aby wybrać filmy MP4 podczas odtwarzania filmów.
 • Aby dokonać importu obrazów zapisanych na karcie pamięci, należy włożyć kartę do urządzenia, a następnie wybrać ją w ramach ustawienia [Wybór nośnika] (modele z pamięcią wewnętrzną).
 • Nie ma gwarancji, że ta aplikacja będzie działać na wszystkich smartfonach i tabletach.
 • Jeśli nie uda się nawiązać połączeń, spróbuj się połączyć wprowadzając SSID i hasło.

Wskazówka

 • Informacje na temat najnowszych obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie pobierania aplikacji Imaging Edge Mobile.