Nie można włączyć zasilania kamery.

  • Poprawnie podłączyć naładowany akumulator do kamery.
  • Wtyczka zasilacza sieciowego została wyciągnięta z gniazdka elektrycznego. Podłączyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego.