Reset infor. o sieci

Możliwe jest zresetowanie nie tylko parametrów nazwy SSID/hasła, ale również informacji o punkcie dostępowym, funkcji [Połącz. pojedyncze] ustawienia [Us. ster. wieloma ap.] itp.
  1. - [Sieć bezprzewodowa] - [ Ustawienia] - [Reset infor. o sieci].

Uwaga

  • Po zresetowaniu informacji o połączeniu należy ponownie skonfigurować smartfon lub punkt dostępowy.