Rozm. obrazu

Istnieje możliwość wyboru rozmiaru wykonywanych zdjęć. Liczba zdjęć, które można wykonać, różni się w zależności od wybranego rozmiaru zdjęcia.

  1. - [Jakość/ rozmiar obrazu] - [ Rozm. obrazu] - żądane ustawienie.
    • Rozmiar obrazu jest ustawiany stosownie do formatu wybranego w opcji [ Format pliku].

L (16,6M) (*)

L (12,5M) (*)

M (8,3M)

M (6,2M) (*)

S (2,1M)

S (VGA) (*)

* Ustawienia nie można wybrać w trybie nagrywania filmu. (Jeśli wybrane zostanie ustawienie L, zostanie ono zmienione na M.)

Uwaga

  • Rozmiar obrazu wybrany w tym ustawieniu dotyczy również zdjęć wykonywanych przy użyciu funkcji Nagrywanie dwoiste.
  • Technologia wysokiej rozdzielczości pikseli używana jest dla zdjęć o rozmiarze nagrywania L i zdjęć o rozmiarze M (nagranych za pomocą funkcji Nagrywanie dwoiste podczas nagrywania filmu AVCHD/XAVC S HD).