Pomiar punktu

Ekspozycja może być regulowana i ustawiana automatycznie względem wybranego obiektu. Funkcja ta jest przydatna w przypadku dużego kontrastu pomiędzy obiektem a tłem, na przykład przy obiektach na scenie w świetle reflektorów.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Ręczne nastawy] - [Pomiar punktu].
  2. Dotknąć obiektu, na którym ma być ustawiona ekspozycja.
    • Aby przywrócić tryb automatycznej regulacji ekspozycji, wybierz [Auto].

Uwaga

  • Opcja [Ekspozycja] zostanie automatycznie ustawiona na [Ręczny].