Kopiuj

Istnieje możliwość kopiowania obrazów przechowywanych na nośniku zapisu tego urządzenia. Oryginalny obraz nie jest usuwany po zakończeniu operacji kopiowania. Po wybraniu polecenia [Kopiuj] pojawi się monit o wybranie lokalizacji źródłowej i lokalizacji docelowej dla kopiowanych obrazów. Wybrać właściwą opcję.

  1. - [Edycja/Kopiuj] - [Kopiuj] - żądana lokalizacja źródłowa i docelowa dla obrazów - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wiele obrazów:

Można wybrać obrazy do skopiowania.

Wybierz rodzaj obrazów do skopiowania, dodaj do wybranych obrazów, a następnie wybierz .

Wsz. w Wydarzeniu:

Istnieje możliwość jednoczesnego skopiowania wszystkich obrazów z wybranego dnia.

Za pomocą przycisków / wybierz datę obrazów do skopiowania, a następnie wybierz .

Uwaga

  • Podczas kopiowania plików nie można zamykać monitora LCD. Kopiowanie zostanie przerwane.
  • Można kopiować filmy [ XAVC S 4K] tylko z aktualnie wybraną szybkością klatek. Aby kopiować filmy przy innej szybkości klatek, ustaw szybkość klatek przed kopiowaniem.
  • W przypadku nagrywania obrazu na karcie pamięci po raz pierwszy należy utworzyć plik bazy danych obrazów, wybierając kolejno [Napr. danych obrazu] - [Karta pamięci].
  • Urządzenie należy podłączyć do gniazdka elektrycznego za pomocą znajdującego się w zestawie zasilacza sieciowego, aby podczas kopiowania nie doszło do rozładowania akumulatora.
  • Nie można kopiować filmów w formacie XAVC S przechowywanych w pamięci wewnętrznej (modele z pamięcią wewnętrzną) kamery na kartę pamięci SDHC.