Tryb pokazowy

Gdy to urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego przy użyciu dostarczonego w zestawie zasilacza sieciowego i przez określony czas nie zostanie wykonana żadna operacja w ustawionym trybie nagrywania filmu ani w trybie Podgląd wydarzeń, rozpocznie się odtwarzanie filmu demonstracyjnego.

 1. - [Konfiguracja] - [ Ustawienia ogólne] - [Tryb pokazowy] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz:
Skonfigurować ustawienia odtwarzania filmu demonstracyjnego.
Wyłącz:
Prezentacja nie będzie wyświetlana.

Uwaga

 • W konfiguracji domyślnej zabezpieczony film demonstracyjny jest wstępnie rejestrowany w trybie Podgląd wydarzeń. W przypadku usunięcia filmu demonstracyjnego odzyskanie go nie będzie możliwe (filmy demonstracyjne mogą nie być zainstalowane w zależności od modelu).
 • Aby film nagrany przez użytkownika mógł zostać zarejestrowany jako film demonstracyjny, musi on spełniać wszystkie poniższe warunki:
  • Film jest zabezpieczony.
  • Jest to film zarejestrowany jako pierwszy.
  • Film jest zapisywany w pamięci wewnętrznej (modele z pamięcią wewnętrzną).
  • Film został nagrany w formacie XAVC S 4K.
 • Wykonanie dowolnej operacji z poziomu tego urządzenia spowoduje zawieszenie odtwarzania prezentacji.