Opcje menu są wyszarzone.

  • Nie można wybrać wyszarzonych opcji w bieżącym trybie nagrywania/odtwarzania.
  • Niektórych funkcji nie można uruchomić jednocześnie.