Podgląd trajektorii poruszającego się obiektu (Wideo w ruchu)

Istnieje możliwość wyświetlenie trajektorii szybko poruszającego się obiektu.

  1. Na ekranie Podgląd zdarzeń odtwórz żądany film, a następnie wybierz .

    Aby zatrzymać odtwarzanie [Wideo w ruchu], wybierz .

Uwaga

  • Filmy XAVC S 4K nie są kompatybilne z opcją [Wideo w ruchu].
  • Opcja [NAGR. z dużą szybk.] nie jest kompatybilna z opcją [Wideo w ruchu].
  • Opcja [Wideo w ruchu] nie może być zapisana jako filmy.
  • Prawidłowe utworzenie trajektorii poruszających się obiektów może być niemożliwe, gdy obiekt porusza się wolno lub prawie wcale.

Wskazówka

  • Jeśli ta funkcja działa nieprawidłowo, można zmienić interwał trajektorii do utworzenia za pomocą funkcji .
  • Istnieje możliwość zrobienia zdjęć ulubionego ujęcia z [Wideo w ruchu] ([Przechwyć zdjęcie]).