Import i wykorzystanie obrazów na komputerze (PlayMemories Home)

Możesz importować filmy i zdjęcia do komputera oraz korzystać z nich na rozmaite sposoby.

Oprogramowanie PlayMemories Home jest koniecznie, aby zaimportować film XAVC S lub AVCHD do komputera.

Instalacja oprogramowania PlayMemories Home na komputerze

Program PlayMemories Home można pobrać pod następującym adresem:

http://www.sony.net/pm/