Nie można zainstalować programu PlayMemories Home.

  • Do zainstalowania programu PlayMemories Home niezbędne jest połączenie z Internetem.
  • Zapoznać się z procedurą instalacji i sprawdzić konfigurację komputera wymaganą do instalacji programu PlayMemories Home.