W razie wystąpienia problemów

Jeżeli podczas użytkowania urządzenia wystąpią jakiekolwiek problemy, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

  1. Sprawdź elementy w sekcji „Rozwiązywanie problemów” i skontroluj urządzenie.
  2. Odłączyć źródło zasilania, po czym po upływie 1 minuty podłączyć je ponownie i włączyć urządzenie.
  3. Użyj funkcji [Inicjalizuj].
    • Wybór funkcji [Inicjalizuj] spowoduje wyzerowanie wszystkich ustawień, z nastawą zegara włącznie.
  4. Skontaktować się z punktem sprzedaży produktów marki Sony lub miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym Sony.

Uwaga

  • W przypadku niektórych problemów może zajść konieczność inicjalizacji lub aktualizacji pamięci wewnętrznej (modele z pamięcią wewnętrzną) urządzenia.

    W takim przypadku dane zapisane w pamięci wewnętrznej (modele z pamięcią wewnętrzną) zostaną usunięte. Przed wysłaniem urządzenia do naprawy należy koniecznie zapisać dane znajdujące się w pamięci wewnętrznej (modele z pamięcią wewnętrzną) na innych nośnikach (utworzyć kopię zapasową). Nie jest przewidziana żadna rekompensata za utratę danych zapisanych w pamięci wewnętrznej (modele z pamięcią wewnętrzną).

  • W czasie naprawy może zajść konieczność sprawdzenia pewnej minimalnej ilości danych zapisanych w pamięci wewnętrznej (modele z pamięcią wewnętrzną) w celu zdiagnozowania problemu. Sprzedawca produktów marki Sony nie będzie jednak kopiował ani przechowywał tych danych.