Informacje na temat licencji

UŻYTKOWNIK OPISYWANEGO MODELU OTRZYMUJE LICENCJĘ W RAMACH LICENCJI NA PORTFOLIO PATENTOWE AVC DO OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO

(i) KODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC („AVC VIDEO”) I/LUB

(ii) DEKODOWANIA MATERIAŁÓW WIDEO W FORMACIE AVC ZAKODOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA W RAMACH DZIAŁALNOŚCI OSOBISTEJ I NIEKOMERCYJNEJ I/LUB UZYSKANYCH OD DOSTAWCY MATERIAŁÓW WIDEO, KTÓRY POSIADA LICENCJĘ NA DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW WIDEO W FORMACIE AVC.

GDY CHODZI O JAKIEKOLWIEK INNE ZASTOSOWANIA, ŻADNA LICENCJA NIE JEST UDZIELANA ANI NIE NALEŻY TAKOWEJ DOMNIEMYWAĆ.

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE MPEG LA, LLC.

PATRZ <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>

Oprogramowanie urządzenia dostarczane jest w oparciu o umowy licencyjne zawarte z właścicielami praw autorskich. Na wniosek właścicieli praw autorskich do tych aplikacji użytkowych mamy obowiązek podania poniższych informacji. Prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem.

Informacje na temat oprogramowania GNU GPL/LGPL

Oprogramowanie przeznaczone do stosowania zgodnie z ogólną licencją publiczną GNU (zwane dalej „GPL”) lub niższą ogólną licencją publiczną GNU (zwaną dalej „LGPL”) jest zawarte w tym urządzeniu.

Informuje ona, że użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikowania i przekazywania dalej kodu źródłowego tych programów użytkowych na warunkach dostarczonej w zestawie licencji GPL/LGPL.

Kod źródłowy jest dostępny w Internecie. Można go pobrać z poniższego adresu URL.

http://oss.sony.net/Products/Linux

Prosimy nie kontaktować się z nami w sprawie zawartości kodu źródłowego.

Informacje o kopiach licencji (w języku angielskim)
Należy zestawić połączenie typu Pamięć masowa między tym urządzeniem a komputerem i zapoznać się z plikami w folderze „LICENSE” w „PMHOME”.