Wybór nośnika (modele z pamięcią wewnętrzną)

Istnieje możliwość wyboru żądanego nośnika do nagrywania, odtwarzania i edycji.

  1. - [Konfiguracja] - [ Ustawienia nośnika] - [Wybór nośnika] - żądany nośnik nagrywania.

Opis elementów menu

Pamięć wewnętrzna:
Rejestrowanie, odtwarzanie lub edytowanie obrazów w pamięci wewnętrznej.
Karta pamięci:
Rejestrowanie, odtwarzanie lub edytowanie obrazów na karcie pamięci.

Uwaga

  • Nie ma możliwości wyboru oddzielnego nośnika nagrywania dla filmów i dla zdjęć.