Low Lux

Istnieje możliwość nagrywania obrazów z jasnymi kolorami, nawet przy słabym oświetleniu.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Ręczne nastawy] - [Low Lux] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz:
Funkcja Low Lux nie będzie wykorzystywana.
Włącz ():
Funkcja Low Lux będzie wykorzystywana.