Pozostały stan naładowania akumulatora nie jest prawidłowo wyświetlany.

  • Temperatura otoczenia jest zbyt niska lub zbyt wysoka. Jest to normalne.
  • Akumulator nie został wystarczająco naładowany. Ponownie naładować całkowicie akumulator. Jeżeli to nie rozwiąże problemu, wymienić akumulator na nowy.
  • W niektórych warunkach eksploatacji wskazanie pozostałego naładowania akumulatora może być nieprawidłowe.