Używanie smartfonu lub tabletu jako bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania za pomocą funkcji NFC (zdalne sterowanie jednym dotknięciem NFC)

To urządzenie można obsługiwać za pomocą smartfonu lub tabletu z funkcją NFC jako bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

Uwaga

 • Przed wykonaniem kolejnych czynności należy upewnić się, że smartfon nie znajduje się w trybie uśpienia i ekran nie jest zablokowany.
 1. Należy zainstalować aplikację Imaging Edge Mobile na smartfonie.
  • Jeżeli aplikacja Imaging Edge Mobile jest już zainstalowana na smartfonie, należy ją uaktualnić do najnowszej wersji.
 2. Włącz funkcję NFC w smartfonie.
  • Na urządzeniu iPhone/iPad uruchom aplikację Imaging Edge Mobile, a następnie wybierz [Zeskanuj NFC/QR Code urz. fotogr.] - [Zeskanuj NFC urz. fotografującego], aby uruchomić funkcję NFC.
 3. Przejdź do tryby nagrywania, a następnie zetknij (znak N) tego urządzenia z (znak N) smartfonu.

  • Upewnij się, że na monitorze LCD urządzenia jest widoczny (znak N).
  • Przytrzymaj nieruchomo obydwa urządzenia na ok. 1–2 sekundy, aż na smartfonie uruchomi się aplikacja Imaging Edge Mobile.
 4. To urządzenie można teraz obsługiwać za pomocą smartfonu.

Uwaga

 • Rozmiar zdjęcia zapisanego w smartfonie to [2M]. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rozmiar obrazu wynosi [ S (VGA)].
 • Filmy są rejestrowane na tym urządzeniu i nie są zapisywane na smartfonie.
 • Metody obsługi oraz wygląd ekranu aplikacji mogą ulec zmianie w przyszłych aktualizacjach bez uprzedzenia.
 • Nie ma gwarancji, że ta aplikacja będzie działać na wszystkich smartfonach i tabletach.
 • Jeśli nie uda się nawiązać połączeń, spróbuj się połączyć wprowadzając SSID i hasło.

Wskazówka

 • Informacje na temat najnowszych obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie pobierania aplikacji Imaging Edge Mobile.