Szybkość klatek

Istnieje możliwość wyboru szybkości klatek nagrywanych filmów XAVC S 4K, XAVC S HD lub AVCHD. Opcję [ Szybkość klatek] należy ustawić przed ustawieniem opcji [ Tryb NAGR].

  1. - [Jakość/ rozmiar obrazu] - [ Szybkość klatek] - żądane ustawienie.
    • Dostępne ustawienia szybkości klatek różnią się w zależności od formatu nagrania. Patrz poniżej.

Dostępne ustawienia szybkości klatek

XAVC S 4K:
30p(*)/25p(**)
24p(*)
XAVC S HD:
60p(*)/50p(**)
30p(*)/25p(**)
24p(*)
AVCHD
60i(*)/50i(**)
60p(*)/50p(**)
24p(*)/25p(**)

Opis elementów menu

60i(*)/50i(**):
Jest to typowe ustawienie w przypadku nagrywania filmów AVCHD.
60p(*)/50p(**):
Istnieje możliwość rejestrowania filmów o dwa razy większym rozmiarze pliku niż w przypadku trybu 60i(*) lub 50i(**)/30p(*) lub 25p(**). Do odtwarzania na telewizorze filmów zarejestrowanych przy tym ustawieniu wymagany jest odbiornik telewizyjny umożliwiający odtwarzanie filmów w formacie 60p(*) lub 50p(**) i ustawienie opcji [Rozdzielczość HDMI] na 1080p.
30p(*):
W przypadku nagrywania filmów przy tym ustawieniu wskazane jest korzystanie ze statywu.
24p(*)/25p(**):
Ustawienie to pozwala rejestrować filmy przypominające atmosferą obrazy kinowe. W przypadku nagrywania filmów przy tym ustawieniu wskazane jest korzystanie ze statywu.

* Urządzenie kompatybilne z trybem 1080 60i

** Urządzenie kompatybilne z trybem 1080 50i

Uwaga

  • Nośniki, na których można zapisać obrazy, zależą od ustawienia [ Tryb NAGR].