Tryb samolotowy

Przy wejściu na pokład samolotu można tymczasowo wyłączyć funkcję Wi-Fi.

  1. - [Sieć bezprzewodowa] - [ Ustawienia] - [Tryb samolotowy] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz:
Zwykłe ustawienie.
Włącz ():
Z tego ustawienia należy korzystać przebywając na pokładzie samolotu.