Zdjęcia są rejestrowane automatycznie.

  • Po ustawieniu opcji [Zdjęcie z uśmiechem] na [Nagryw. dwoiste] lub [Zawsze włączone], zdjęcia są robione automatycznie, kiedy urządzenie wykryje uśmiech.