Używanie urządzenie po upływie długiego czasu

Jeśli to urządzenie nie będzie używane przez kilka miesięcy, przed użyciem należy sprawdzić następujące elementy.

  • Po zainicjowaniu ustawień daty i zegara należy je ustawić ponownie, wybierając kolejno - [Konfiguracja] - [ Ustawienia zegara] - [Ustaw. daty i czasu].
  • Przed użyciem należy naładować akumulator tego urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Ładowanie akumulatora za pomocą zasilacza sieciowego”.
  • Konieczna może być zmiana formatu filmu, aby możliwe było wyświetlenie obrazów zarejestrowanych w przeszłości. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Odtwarzanie filmów MP4 ( HD) (zmiana formatu filmu)”.