Wkładanie karty pamięci

Włóż kartę pamięci do tego urządzenia.

 1. Otworzyć pokrywę i wsunąć do oporu kartę pamięci, aż wskoczy na swoje miejsce.

  A: Lampka dostępu

  B: Podczas wkładania karty pamięci ścięty narożnik należy ustawić zgodnie z rysunkiem.

Uwaga

 • Aby zapewnić stabilną pracę karty pamięci, przed pierwszym użyciem wskazane jest sformatowanie karty pamięci z poziomu tego urządzenia. Formatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na niej danych, których nie będzie można odzyskać. Ważne dane należy zapisać, na przykład na komputerze itd.
  Formatowanie może nie być możliwe w przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora. Należy naładować akumulator lub wymienić go na naładowany. Zalecane jest użycie zasilacza sieciowego.
 • Należy sprawdzić kierunek wkładania karty pamięci. Włożenie karty pamięci niewłaściwą stroną grozi uszkodzeniem karty, gniazda karty pamięci lub znajdujących się na niej danych.
 • Do gniazda karty pamięci nie wolno wkładać innych kart niż te, które do niego pasują. W przeciwnym razie można spowodować usterkę.
 • Podczas wkładania i wyjmowania karty pamięci należy zachować ostrożność, aby karta nie wyskoczyła z gniazda i nie upadła.
 • Karta pamięci zostanie wykryta w tym urządzeniu dopiero po prawidłowym włożeniu, zgodnie ze wskazanym kierunkiem.
 • Jeżeli wyświetlany jest komunikat [Przygotowywuję plik bazy danych obrazu. Proszę czekać.], należy odczekać do momentu, kiedy zniknie.

Wskazówka

 • Aby wysunąć kartę pamięci, otwórz pokrywę i lekko naciśnij kartę pamięci.