WPS przycisk

Jeżeli punkt dostępowy posiada przycisk WPS, można łatwo go zarejestrować w urządzeniu.

  1. - [Sieć bezprzewodowa] - [ Ustawienia] - [WPS przycisk].
  2. Naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępowym, który ma zostać zarejestrowany.

Uwaga

  • Opcja [WPS przycisk] wymaga zabezpieczenia punktu dostępowego przy użyciu szyfrowania WPA lub WPA2 oraz obsługi rejestracji przyciskiem WPS. Jeżeli szyfrowanie punktu dostępowego jest ustawione na WEP, a punkt dostępowy nie obsługuje rejestracji przyciskiem WPS, taki punkt należy zarejestrować ręcznie.
  • Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych funkcji i ustawień punktu dostępowego można znaleźć w jego instrukcji obsługi lub uzyskać od administratora punktu dostępowego.
  • Pewne warunki otoczenia, na przykład przeszkody między tym urządzeniem a punktem dostępowym, albo pewne warunki odbioru sygnału lub materiały, z których wykonano ściany, mogą utrudniać nawiązanie połączenia lub ograniczać zasięg łączności. W takim przypadku należy przenieść to urządzenie w inne miejsce lub zmniejszyć odległość między nim a punktem dostępowym.