Podłączanie tego urządzenia do telewizora niezgodnego ze standardem HD

Odtwarzanie obrazów za pomocą tego urządzenia podłączonego do telewizora kablem AV (sprzedawany oddzielnie).

A: Kabel AV (sprzedawany oddzielnie)

  1. Zmienić ustawienia sygnału wejściowego telewizora, tak aby odbierał sygnał z gniazda, do którego jest podłączona kamera.
  2. Podłącz złącze USB Multi/Micro urządzenia do gniazda VIDEO/AUDIO w telewizorze przy użyciu kabla AV (sprzedawany oddzielnie).
  3. Odtwórz film lub zdjęcie na tym urządzeniu.

Uwaga

  • Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
  • Jako źródła zasilania należy używać dostarczonego zasilacza sieciowego.