SteadyShot (Zdjęcie)

Istnieje możliwość kompensacji drgań kamery. Gdy używany jest statyw (sprzedawany oddzielnie), ustawienie opcji [ SteadyShot] na [Wyłącz] pozwala na uzyskanie bardziej naturalnego obrazu.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Ustawienia aparatu] - [ SteadyShot] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz:
Funkcja SteadyShot będzie wykorzystywana.
Wyłącz ():
Funkcja SteadyShot nie będzie wykorzystywana.