STER. PRZEZ HDMI

W przypadku podłączenia tego urządzenia do telewizora za pomocą przewodu HDMI, filmy z urządzenia można odtwarzać, kierując pilota zdalnego sterowania w stronę telewizora.

  1. - [Konfiguracja] - [ Połączenia] - [STER. PRZEZ HDMI] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Włącz:
To urządzenie można obsługiwać z poziomu pilota telewizora.
Wyłącz:
Tego urządzenia nie można obsługiwać z poziomu pilota telewizora.

Uwaga

  • Jeżeli nie chcesz wyświetlać ikon na ekranie telewizora podłączonego za pośrednictwem HDMI, ustaw [STER. PRZEZ HDMI] na [Wyłącz].
    Podczas korzystania z funkcji NIGHTSHOT, nawet po ustawieniu [STER. PRZEZ HDMI] w pozycji [Wyłącz], ikona NIGHTSHOT będzie nadal wyświetlać się na ekranie telewizora podłączonego przez HDMI (modele z wizjerem).