Usuwanie obrazów z zewnętrznego dysku twardego USB

Usuń obrazy zapisane na zewnętrznym dysku twardym USB.

  1. Podłącz to urządzenie do zewnętrznego urządzenia pamięciowego za pomocą przejściówki USB (sprzedawana oddzielnie).

    A: Przejściówka USB (sprzedawana oddzielnie)

  2. Wybierz opcję [Odtwarzaj bez kopiowania.].

  3. Wybierz kolejno - [Edycja/Kopiuj] - [Kasuj], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skasować obrazy.