Tworzenie płyty za pomocą nagrywarki

Obrazy z tego urządzenia można skopiować na płytę lub kasetę wideo. Podłącz to urządzenie do nagrywarki za pomocą kabla AV (sprzedawany oddzielnie).

Uwaga

 • Podłącz zasilacz sieciowy do tego urządzenia, a następnie do gniazdka elektrycznego .
 • Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z podłączonym urządzeniem.
 1. Włóż nośnik zapisu do urządzenia nagrywającego (nagrywarki płyt itp.)
  • Jeżeli urządzenie nagrywające jest wyposażone w przełącznik wyboru sygnału wejściowego, należy ustawić go w odpowiedniej pozycji.
 2. Podłącz to urządzenie do urządzenia nagrywającego za pomocą kabla AV (sprzedawany oddzielnie).
  • Podłączyć to urządzenie do gniazd wejściowych urządzenia nagrywającego.

  A: Kabel AV (sprzedawany oddzielnie)

 3. Uruchom odtwarzanie z poziomu tego urządzenia i nagrywanie z poziomu urządzenia nagrywającego.
 4. Po zakończeniu kopiowania zatrzymaj urządzenie nagrywające, a następnie to urządzenie.

Uwaga

 • Obrazów nie można przesyłać do nagrywarek podłączonych za pomocą przewodu HDMI.
 • Ze względu na fakt, że kopiowanie odbywa się za pośrednictwem analogowej transmisji danych, jakość obrazu może ulec pogorszeniu.
 • Obrazy zostaną skopiowane w standardowej jakości.
 • W przypadku urządzenia monofonicznego żółty wtyk kabla AV (sprzedawany oddzielnie) należy podłączyć do gniazda wejściowego wideo, a biały (kanał lewy) lub czerwony (kanał prawy) wtyk do gniazda wejściowego audio tego urządzenia.

Wskazówka

 • Aby skopiować ustawienia daty i godziny oraz dane z kamery, zmień ustawienie opcji [Kod danych].
 • Jeśli formatem ekranu urządzenia wyświetlającego, takiego jak telewizor, jest 4:3, zmień ustawienie [Typ TV] na [4:3].