Korzystanie z funkcji rejestrowania zdjęć poklatkowych

W trybie rejestrowania zdjęć poklatkowych, zdjęcia są wykonywane sekwencyjnie w regularnych odstępach czasu.

  1. Otwórz monitor LCD tego urządzenia i włącz zasilanie.
    • To urządzenie można również włączyć, naciskając przycisk (WŁĄCZONE/GOTOWOŚĆ) lub wyciągając wizjer (modele z wizjerem).

  2. Wybierz opcję [MODE] na monitorze LCD, a następnie wybierz tryb rejestrowania zdjęć poklatkowych.

  3. Naciśnij lekko przycisk PHOTO, aby ustawić ostrość, a następnie naciśnij go do końca.
    • W przypadku prawidłowo ustawionej ostrości na monitorze LCD pojawi się wskaźnik blokady AE/AF.
    • Przechwytywanie zdjęć poklatkowych zostanie zatrzymane po naciśnięciu przycisku PHOTO w czasie trwania rejestrowania zdjęć poklatkowych.

Uwaga

  • Aby oszczędzić akumulator podczas pracy w trybie rejestrowania zdjęć poklatkowych, zaleca się zasilenie kamery za pomocą zasilacza sieciowego.