Funkcja SteadyShot nie działa.

  • Ustaw opcję [ SteadyShot] na [Inteligentne aktyw.], [Aktywny] lub [Standardowy] lub ustaw [ SteadyShot] na [Włącz].
  • Nawet po ustawieniu [ SteadyShot] na [Inteligentne aktyw.], [Aktywny] lub [Standardowy] lub [ SteadyShot] na [Włącz], urządzenie może nie być w stanie wyeliminować nadmiernych drgań.
  • Gdy pozostały poziom naładowania akumulatora spadnie, funkcja SteadyShot wyłączy się. Wymień akumulator po pojawieniu się znaku wymiany akumulatora (migająca ikona akumulatora).

Uwaga

  • Nie można ustawić opcji [Inteligentne aktyw.] w następujących warunkach.
    • Po ustawieniu opcji [NAGR. podw. wideo] na [Włącz].
    • Po ustawieniu opcji [ Format pliku] na [ XAVC S 4K].