Obrazy nie są rejestrowane mimo naciskania przycisku START/STOP lub PHOTO.

  • Wyświetlany jest ekran odtwarzania. Zatrzymać odtwarzanie i wybrać - [Tryb fotografowania] - [Film] lub [Zdjęcie].
  • Trwa nagrywanie właśnie zarejestrowanego obrazu na nośniku zapisu urządzenia. W tym czasie nie można rejestrować nowych obrazów.
  • Nośnik zapisu jest zapełniony. Usunąć zbędne obrazy.
  • Całkowita liczba ujęć filmowych lub zdjęć przekracza dostępną do zapisu pojemność urządzenia. Usunąć zbędne obrazy.