Urządzenie nie jest rozpoznawane przez komputer.

  • Odłączyć wszystkie urządzenia USB od gniazd USB komputera, z wyjątkiem klawiatury, myszy i tego urządzenia.
  • Odłączyć kabel micro USB od komputera i urządzenia uruchomić ponownie komputer, a następnie powtórnie połączyć komputer i urządzenie w prawidłowej kolejności.