Części i elementy sterujące (tył/spód)

 1. Wizjer (modele z wizjerem)

  Urządzenie jest włączone, gdy wizjer jest wysunięty.

 2. Pokrętło regulacji soczewki wizjera (modele z wizjerem)

  Jeżeli wskaźniki w wizjerze są rozmyte, należy dostosować pokrętło regulacji soczewki wizjera.

 3. Przycisk START/STOP
 4. Lampka POWER/CHG (ładowania)
 5. Gniazdo DC IN
 6. Gniazdo statywu
  Do śrub 1/4-20 UNC.

  Do mocowania statywu (sprzedawany oddzielnie: śruba statywu nie może być dłuższa niż 5,5 mm ). Niektóre rodzaje statywów nie pozwalają na montaż tego urządzenia we właściwym kierunku.

 7. Dźwignia zwalniająca BATT (akumulatora)
 8. Akumulator

Mocowanie paska na rękę