Format

Formatowanie polega na usunięciu wszystkich filmów i zdjęć w celu odzyskania wolnego miejsca dostępnego dla operacji nagrywania.

 1. - [Konfiguracja] - [ Ustawienia nośnika] - [Format] - żądany nośnik nagrywania, a następnie wybierz .

Uwaga

 • Formatowanie może być niemożliwe, jeśli poziom naładowania akumulatora jest niski. Należy naładować akumulator lub wymienić go na naładowany. Zalecane jest użycie zasilacza sieciowego.
 • W tym celu podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego przy użyciu dołączonego w zestawie zasilacza sieciowego.
 • Aby uniknąć utraty ważnych obrazów, należy je zapisać przed sformatowaniem nośnika zapisu.
 • Usunięte zostaną również zabezpieczone filmy i zdjęcia.
 • Gdy wyświetlana jest informacja [Wykonywanie...], nie wolno wykonywać poniższych czynności.
  • Otwieranie/zamykanie monitora LCD.
  • Używanie przycisków w tym urządzeniu.
  • Wyciąganie karty pamięci z tego urządzenia.
  • Odłączanie zasilacza sieciowego.
  • Wyjmowanie akumulatora.

Wskazówka

 • Aby zapobiec odzyskaniu danych z pamięci wewnętrznej, użyj funkcji [Opróżnij]. (modele z pamięcią wewnętrzną)