Instalacja oprogramowania PlayMemories Home na komputerze

Instalując program PlayMemories Home na komputerze możesz skorzystać z zarejestrowanych zdjęć.

 1. Przejdź na następującą stronę pobierania, używając przeglądarki internetowej na komputerze, aby pobrać program PlayMemories Home.

  http://www.sony.net/pm/

  • Zainstaluj oprogramowanie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Po zakończeniu instalacji zostanie uruchomiony program PlayMemories Home.
 2. Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla micro USB.
  • Jeśli oprogramowanie PlayMemories Home zostało zainstalowane na komputerze, to podłącz do niego urządzenie. Będą wówczas dostępne funkcje, których można używać z tym urządzeniem.

  Do złącza Multi/Micro USB

  Kabel micro USB

  Do gniazda USB w komputerze

Uwaga

 • Zaloguj się na komputerze jako administrator.
 • Może być konieczne ponowne uruchomienie komputera. Po pojawieniu się monitu o ponowne uruchomienie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 • W zależności od środowiska roboczego można teraz zainstalować biblioteki DirectX.

Wskazówka

 • Szczegółowe informacje na temat oprogramowania PlayMemories Home znajdują się w pomocy programu PlayMemories Home.