Ustawienia USB LUN

Poprawianie zgodności z urządzeniami zewnętrznymi przez ograniczenie funkcji połączenia USB.

  1. - [Konfiguracja] - [ Połączenia] - [Ustawienia USB LUN] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wiele:
To ustawienie jest zalecane przy zwykłych operacjach.
Jeden:
Z tego ustawienia należy korzystać tylko wówczas, gdy występują problemy z nawiązaniem połączenia z urządzeniem zewnętrznym.