Edytowanie obrazów zarejestrowanych na kilku kamerach

Importując do komputera obrazy zarejestrowane przy użyciu kilku kamer, można edytować klipy PinP (Picture in Picture: obraz z wstawionym oknem zawierającym inny obraz) itd.

Instalowanie programu PlayMemories Home

Aby edytować klipy PinP itd., należy zainstalować na komputerze program PlayMemories Home. Program PlayMemories Home można zainstalować, pobierając go z następującego adresu.

http://www.sony.net/pm/