Przyciski na monitorze LCD szybko znikają.

  • W razie ustawienia [Ustaw. wyświetlania] na pozycję [Włącz] przyciski nie będą znikać z monitora LCD w trybie nagrywania.