อะแดปเตอร์แปลงเมาท์

เมื่อใช้อะแดปเตอร์แปลงเมาท์ (แยกจำหน่าย) ท่านสามารถสวมเลนส์ A-mount (แยกจำหน่าย) เข้ากับผลิตภัณฑ์นี้ได้
ดูรายละเอียดได้จากคำแนะนำการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์แปลงเมาท์

หมายเหตุ

  • ท่านอาจไม่สามารถใช้อะแดปเตอร์แปลงเมาท์หรือโฟกัสอัตโนมัติกับเลนส์บางชนิด
  • ท่านไม่สามารถใช้ไฟช่วยโฟกัสเมื่อใช้เลนส์ A-mount
  • เสียงเลนส์และเสียงการทำงานของผลิตภัณฑ์อาจถูกบันทึกด้วยในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
    ท่านสามารถปิดเสียงได้โดยเลือก MENU (การถ่ายภาพ) → [การอัดเสียง][การอัดเสียง][ปิด]
  • ผลิตภัณฑ์อาจใช้เวลานานหรืออาจโฟกัสได้ยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเลนส์ที่ใช้หรือวัตถุเป้าหมาย