การถ่ายภาพเคลื่อนไหว

ท่านสามารถกำหนดรูปแบบและค่าระดับแสงสำหรับการบันทึก และบันทึกภาพเคลื่อนไหว โดยใช้รายการเมนูสำหรับภาพเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ

 1. กดปุ่ม MODE (โหมด) แล้วใช้ปุ่มควบคุมเพื่อเลือก [ภาพเคลื่อนไหว] จากนั้นกดที่ตรงกลาง

 2. กดปุ่ม REC (การบันทึก) เพื่อเริ่มการบันทึกภาพ

 3. กดปุ่ม REC อีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึก

การเลือกรูปแบบการบันทึก ( รูปแบบไฟล์)

ความละเอียดและระดับของความสามารถในการใช้งานร่วมกันจะแตกต่างกันไปตามรูปแบบการบันทึก (XAVC HS 4K/XAVC S 4K/XAVC S HD/XAVC S-I 4K/XAVC S-I HD) เลือกรูปแบบตามวัตถุประสงค์ของภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการถ่าย

การเลือกอัตราเฟรมหรือคุณภาพของภาพ ( ตั้งภาพเคลื่อนไหว)

อัตราเฟรมส่งผลต่อความราบรื่นในการเคลื่อนไหวของภาพสำหรับเคลื่อนไหว ([ตั้งภาพเคลื่อนไหว][อัตราเฟรมบันทึก])

คุณภาพของภาพจะเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราบิต ([ตั้งภาพเคลื่อนไหว][ตั้งค่าการบันทึก])

ถ้าอัตราบิตสูง ปริมาณข้อมูลจะเพิ่มขึ้น และท่านสามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วยคุณภาพสูงได้ อย่างไรก็ตาม ขนาดของข้อมูลจะใหญ่ขึ้น

เลือกอัตราเฟรมและอัตราบิตตามความต้องการและวัตถุประสงค์ของท่าน

การปรับค่าระดับแสง (ชนิดควบคุมรับแสง/โหมดรับแสง)

เมื่อตั้งค่า [ชนิดควบคุมรับแสง] เป็น [โหมด P/A/S/M] ให้เลือกโหมดรับแสงโดยใช้ค่าความเร็วชัตเตอร์ร่วมกับค่ารูรับแสง ในลักษณะเดียวกับการถ่ายภาพนิ่ง

เมื่อตั้งค่า [ชนิดควบคุมรับแสง] เป็น [โหมดรับแสงที่ปรับ] ท่านสามารถตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และความไวแสง ISO ได้ทั้งแบบอัตโนมัติหรือแบบกำหนดเอง

การเลือกวิธีการโฟกัส ( โหมดโฟกัส/ บริเวณปรับโฟกัส)

เลือก (AF ต่อเนื่อง) หรือ (โฟกัสด้วยตัวเอง) สำหรับ [โหมดโฟกัส] ท่านสามารถกำหนดพื้นที่โฟกัสได้โดยการตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส]


แม้ในระหว่างการถ่ายโดยทำการโฟกัสด้วยตัวเอง ท่านสามารถสลับเป็นโฟกัสอัตโนมัติชั่วคราวได้โดยใช้วิธีต่อไปนี้

 • กดคีย์ที่กำหนดเองที่ต้องการใช้สำหรับ [เปิด AF] หรือกดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งระยะ
 • กดคีย์ที่กำหนดเองที่ต้องการใช้สำหรับ [AF ตามตา]
 • แตะวัตถุบนจอภาพ

การบันทึกเสียงของภาพเคลื่อนไหวแบบ 4 ช่องสัญญาณ

ประกอบชุดด้ามจับ XLR (ที่ให้มาด้วย) หรืออุปกรณ์เสริมของแท้ของ Sony ซึ่งรองรับการบันทึกเสียง 4 ช่องสัญญาณระดับ 24 บิต เข้ากับแท่นเสียบ Multi Interface ของกล้อง

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นเริ่ม/หยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวให้กับคีย์ที่ต้องการได้เช่นกัน
 • ท่านสามารถปรับโฟกัสได้อย่างรวดเร็วขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหวด้วยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (เสียงการทำงานของโฟกัสอัตโนมัติอาจถูกบันทึกด้วยในบางกรณี)
 • ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับความไวแสง ISO การชดเชยแสง และพื้นที่โฟกัสได้ในขณะที่ถ่ายภาพเคลื่อนไหว
 • เสียงการทำงานของกล้องและเลนส์อาจถูกบันทึกในการถ่ายภาพเคลื่อนไหว เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบันทึกเสียง ให้ตั้งค่า [การอัดเสียง] เป็น [ปิด]
 • เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงการทำงานของแหวนซูมถูกบันทึกเมื่อใช้เลนส์เพาเวอร์ซูม เราขอแนะนำให้บันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ก้านปรับซูม เมื่อปรับก้านปรับซูม ระมัดระวังไม่ให้ก้านพลิก

หมายเหตุ

 • ไอคอนที่แสดงว่ากำลังเขียนข้อมูลจะปรากฏขึ้นหลังถ่ายภาพ ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกขณะที่ไอคอนปรากฏขึ้น
 • ท่านไม่สามารถเริ่มการบันทึกภาพเคลื่อนไหวขณะที่มีการเขียนข้อมูลได้ รอจนกระทั่งการเขียนข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ และข้อความ “STBY” แสดงขึ้น ก่อนที่จะบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • ถ้าไอคอน (การเตือนว่ากล้องร้อนเกินไป) ปรากฏขึ้น แสดงว่ากล้องมีอุณหภูมิสูง ปิดสวิตช์กล้องและปล่อยให้กล้องเย็นลง รอจนกระทั่งกล้องพร้อมจะถ่ายภาพอีกครั้ง
 • อุณหภูมิของกล้องมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวติดต่อกัน และท่านอาจรู้สึกว่ากล้องร้อนขึ้น ซึ่งอาการเช่นนี้ไม่ได้แสดงว่ากล้องทำงานผิดปกติ นอกจากนี้ [กล้องร้อนเกินไป ปล่อยให้เย็นลง] ยังอาจปรากฏขึ้นด้วย ในกรณีดังกล่าว ให้ปิดสวิตช์กล้องและปล่อยให้กล้องเย็นลง รอจนกระทั่งกล้องพร้อมจะถ่ายภาพอีกครั้ง
 • สำหรับระยะเวลาในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง โปรดดู “ระยะเวลาที่บันทึกได้ของภาพเคลื่อนไหว” เมื่อสิ้นสุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ท่านสามารถเริ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหวใหม่ได้โดยกดปุ่ม REC อีกครั้งการบันทึกอาจจะหยุดเพื่อรักษาผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ขึ้นกับอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์หรือแบตเตอรี่