หน้า/ตาก่อนใน AF (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว)

ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

กำหนดว่ากล้องจะตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาภายในพื้นที่โฟกัสขณะที่ทำการโฟกัสอัตโนมัติ จากนั้นจึงโฟกัสดวงตาโดยอัตโนมัติ ( AF ตามตา) หรือไม่

  1. MENU (โฟกัส) → [AF ตามใบหน้า/ตา][หน้า/ตาก่อนใน AF] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
เน้นการโฟกัสที่ใบหน้าหรือดวงตา หากพบใบหน้าหรือดวงตาภายในพื้นที่โฟกัสกำหนด หรือในบริเวณใกล้เคียง
ปิด:
ไม่เน้นใบหน้าหรือดวงตาเมื่อโฟกัสอัตโนมัติ

คำแนะนำ

  • เมื่อใช้ฟังก์ชั่น [หน้า/ตาก่อนใน AF] ร่วมกับ [บริเวณปรับโฟกัส][ติดตาม] ท่านสามารถรักษาโฟกัสที่ดวงตาหรือใบหน้าซึ่งมีการเคลื่อนที่ได้
  • เมื่อกำหนดฟังก์ชั่น [เลือกใบหน้า/ตาก่อน] ให้กับคีย์ที่ต้องการโดยใช้ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] หรือ [ตั้งค่าคีย์กำหนดเอง] ท่านจะสามารถเปิดหรือปิดฟังก์ชั่น [หน้า/ตาก่อนใน AF] ได้โดยการกดคีย์นั้นๆ

หมายเหตุ

  • หากกล้องไม่ตรวจจับใบหน้าหรือดวงตาภายในหรือรอบพื้นที่โฟกัสที่กำหนด กล้องจะโฟกัสที่วัตถุอื่นที่สามารถตรวจจับได้
  • เมื่อตั้งค่าโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [อัตโนมัติอัจฉริยะ], [หน้า/ตาก่อนใน AF] จะถูกล็อคไว้ที่ [เปิด]