ถ่ายภาพโดยเปิดหน้ากล้องนาน

ท่านสามารถถ่ายภาพการเคลื่อนไหวของวัตถุที่เคลื่อนไหวด้วยการเปิดหน้ากล้องนานๆ

การถ่ายภาพโดยเปิดหน้ากล้องนานเหมาะสำหรับถ่ายภาพเส้นแสงดาว ดอกไม้ไฟ ฯลฯ

 1. ปุ่ม MODE (โหมด) → [ปรับระดับแสงเอง] → กดตรงกลางปุ่มควบคุม
 2. หมุนปุ่มหมุนด้านหลังตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่ง [BULB] ปรากฏขึ้น
 3. เลือกค่ารูรับแสง (ค่า F) โดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้า
 4. กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส
 5. กดปุ่มชัตเตอร์ลงค้างไว้นานเท่าระยะเวลาที่ต้องการถ่ายภาพ
  ชัตเตอร์จะเปิดตลอดเวลาที่ชัตเตอร์ถูกกด

คำแนะนำ

 • เมื่อถ่ายภาพดอกไม้ไฟ ฯลฯ ให้โฟกัสที่ระยะอนันต์ในโหมดโฟกัสด้วยตัวเองหากท่านใช้เลนส์ที่จุดอนันต์ไม่ชัดเจน ให้ปรับโฟกัสไปที่ดอกไม้ไฟในบริเวณที่ท่านต้องการโฟกัสล่วงหน้า
 • ในการถ่ายภาพ Bulb โดยไม่ทำให้คุณภาพของภาพถ่ายลดลง เราขอแนะนำให้ท่านเริ่มถ่ายภาพขณะที่กล้องยังเย็นอยู่
 • ขณะถ่ายภาพโดยเปิดหน้ากล้องนาน ภาพมีแนวโน้มที่จะเบลอ ขอแนะนำให้ท่านใช้ขาตั้งกล้อง รีโมทคอนโทรล Bluetooth (แยกจำหน่าย) หรือรีโมทคอนโทรลที่มีฟังก์ชั่นล็อค (แยกจำหน่าย) เมื่อใช้รีโมทคอนโทรล Bluetooth ท่านสามารถเริ่มการถ่ายแบบเปิดหน้ากล้องนานได้โดยการกดปุ่มชัตเตอร์ที่รีโมทคอนโทรล หากต้องการหยุดถ่ายภาพโดยเปิดหน้ากล้องนาน ให้กดปุ่มชัตเตอร์บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง หากต้องการใช้รีโมทคอนโทรลอื่น ๆ ให้ใช้รุ่นที่สามารถเชื่อมต่อผ่านทางขั้วต่อ Multi/Micro USB

หมายเหตุ

 • ยิ่งเปิดรับแสงนาน จุดรบกวนบนภาพก็จะยิ่งมีมากขึ้น
 • เมื่อ [NR ที่ชัตเตอร์ช้า] ถูกตั้งไว้ที่ [เปิด] การลดจุดรบกวนจะทำงานหลังจากถ่ายภาพเป็นเวลานานเท่ากับระยะเวลาที่เปิดชัตเตอร์ ท่านไม่สามารถถ่ายภาพขณะที่ระบบลดจุดรบกวนกำลังทำงาน
 • ท่านไม่สามารถตั้งความเร็วชัตเตอร์เป็น [BULB] ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เมื่อตั้งโหมดขับเคลื่อนไว้ดังนี้:
   • [ถ่ายภาพต่อเนื่อง]
   • [ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง)]
   • [คร่อมต่อเนื่อง]
  • [ชนิดของชัตเตอร์] ถูกตั้งไว้ที่ [ชัตเตอร์อิเล็กทรอ]
  หากท่านใช้ฟังก์ชั่นที่กล่าวมาด้านบน เมื่อตั้งความเร็วชัตเตอร์ไว้ที่ [BULB] ความเร็วชัตเตอร์จะถูกตั้งค่าไว้ชั่วคราวที่ 30 วินาที